Структура

Карол Стандарт

Електронен адрес на Карол Стандарт

Карол Стандарт е лицензиран застрахователен брокер и осигурителен посредник от 2002 година. Разполага с мрежа от офиси в над 85+ населени места в България.

Благодарение на дългогодишния си опит в застрахователните услуги, екипът на Карол Стандарт разполага със специалисти, които могат да дадат персонализирани оферти на своите клиенти, спрямо техните нужди.

Брокерът обслужва както физически лица, така и юридически, клиенти с малък и среден бизнес, корпоративни клиенти.

Утвърдените практики на брокера се прилагат ежедневно, а знанията се надграждат посредством ежегодни обучения и семинари.

Карол Стандарт е независим застрахователен брокер и предлага продуктите на утвърдени застрахователни, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни компании в България, като едновременно с това е и сред първите партньори на нови за българския пазар дружества.

Карол Стандарт вече над 18 години налага стандартът в застраховането!