История

2018

  • Инвестиционен посредник Карол е на първо място по брой сделки на БФБ за 17-та поредна година с над 30% от всички сделки на борсата.

    • ИП Карол АД се нареди на 3-то място по реализиран оборот с изтъргувани книжа на стойност близо 77 млн. лева.

  • Карол Капитал Мениджмънт получи мандат от Schroders за представителство в Румъния и стартира разговори с местните пенсионни фондове.

    • Карол Капитал Мениджмънт бе представен в престижното издание Time magazine, което акцентира върху опита на дружеството в управление на активи в развиващите се европейски пазари.

    • Карол Капитал Мениджмънт стартира сътрудничество с британски представител по линия на инвестиционните стратегии за Източна Европа.

  • Фондация Карол Знание организира първото издание на единственото по рода си обучение за докторанти и млади учени 'Предприемачи в науката', което завърши с конкурс за бизнес проект на млад учен и награда от 30 000 лв.