Постижения и иновации

  • Адванс Терафонд печели приз от вестник "Дневник" за дружество със специална инвестиционна цел на годината за 3 поредни години (2009-2011);
  • Адванс Терафонд печели приз на Асоциацията на инвеститорите в България за "Дружество със специална инвестиционна цел с най-добро корпоративно управление на годината" (2008);

  • Инвестиционен посредник Карол е инвестиционен посредник на годината за 3 поредни години (2006-2008) в класацията на вестник "Банкеръ";
  • Адванс Екуити е първата българска публична компания за дялово финансиране (2006);

  • Адванс Инвест стартира. Инвестиционното дружество към Карол Капитал Мениджмънт е първото в България от отворен тип с фокус в акции (2004);