Нашите етични принципи

  • Дискретност и индивидуален подход

Ние се стремим да предвидим растящите промени в нуждите на нашите клиенти и да предложим решения, които да посрещнат техните изисквания.

  • Съзидателност

Ние поставяме креативността и предприемчивостта във всичко, което правим. Пионери сме във въвеждането на практики и продукти, превърнали се в стандарти за финансовата индустрия.

  • Будни и развиващи знания

Знанията са част от нашия професионален стремеж към развитие. Те ни дават конкуренти предимства и ни позволяват да бъдем иновативни и успешни.

  • Спазване на всички правила

Осъществяваме своята дейност като спазваме всички законови и нормативни изисквания в Република България, правилата на БФБ, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Приемаме и спазваме всички правила за търговия и етичност на всички глобални и локални пазари, на които работим. Поставяме си за цел и спазваме най-високи корпоративни стандарти в работата си, не се ангажираме с политически сили и кампании.