Образователни инициативи

Открити уроци

За една година провеждаме около 50 открити урока, на които над 1000 студенти от икономически специалности в УНСС, НБУ и СУ „Климент Охридски” получават възможност на практика да търгуват на Българската фондова борса, да научат повече за нормативната база и основните играчи на финансовите пазари. Откритите уроци се водят от опитни експерти и мениджъри в нашите компании.

Публични лекции

Нашите експерти изнасят публични лекции във водещи икономически висши учебни заведения в страната и чужбина - УНСС, СУ „Климент Охридски”, Нов български университет, Варненски свободен университет, Бургаски свободен университет, Икономически университет – Варна, Висше училище по застраховане и финанси, Великотърновски университет, City University – Правец, International University - София, Frederic University – Кипър.

Семинари

Нашите семинари са разработени с идеята да повишим финансовата грамотност на начинаещите инвеститори и всички, стигнали до идеята, че могат и трябва активно да управляват финансите си. Традиционни станаха нашите семинари за инвестиции, за международен валутен пазар и за повишаване на стандарта ни на живот. С реални примери, споделен опит и грешки, нашите експерти с готовност обучават хора на всякаква възраст в цялата страна.