Библиотека

Учеща организация с корпоративен университет. Мястото, където се раждат идеите за учене, обучения, споделяне на знания, мястото, където се провеждат голяма част от тези обучения, семинари и срещи за споделяне на знания е нашата корпоративна библиотека.

Хубаво нещо е да с събират добри книги, но по-полезно е да се обръщаме към тях по-често и да ги четем, беше написал някъде Петрарка. Ние се опитваме да правим точно това. Не просто да пълним рафтовете с книги, а да ги четем и да учим от тях.  Достъпът до книги не се ограничава само с нашия четвърти етаж на знанието в централното управление на групата Карол. Електронните книги правят достъпа ни до идеи, информация, знания, концепции, добри практики, изумителни биографии и невероятни хора по-лесен от всякога. Добрата новина е, че ние сме готови да отворим вратите на нашата библиотека за нашите клиенти, студенти и участници в образователните ни събития.