Данъчен експерт/счетоводител/юрист

 

За нас

Карол е един от най-успешните инвестиционни посредници с над 20 г. история. Отдел Международни пазари партнира с Interactive Brokers, щатска фирма с 43 г. история и над $9 млрд. собствен капитал.

 

Какво търсим?

• Данъчни консултации относно инвестиции в международни борсово-търгувани акции

 

Кого търсим?

• Опит с попълване на ГДД

• Опит с Interactive Brokers

• Безупречна експертиза и репутация

 

Какво предлагаме?

• Партниране (% от печалба)

• Работа с клиенти

• Професионализъм във всички взаимоотношения

 

Ако имате опит с данъчни консултации за инвеститори и искате да партнирате с нас, пишете ни на forex@karoll.bg.