СЛУЖИТЕЛ ФРОНТ ОФИС

Инвестиционен посредник Карол АД търси енергични хора за позицията

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование или студенти горен курс - предимство специалност „Финанси”
 • Отлично владеене на английски език
 • Подчертан интерес към капиталовите пазари
 • Отлични комуникативни умения
 • Умения за работа в срокове и с документи
 • Възможност за съвместяване и на бек офис задължения
 • Компютърна грамотност (Windows, MS Office)
 • Предимство – опит в продажбите и/или работа с клиенти


Компанията предлага:

 • трудов договор с Карол АД
 • отлични възможности за професионално развитие във водещ български инвестиционен посредник в направление продажби на финансови продукти и услуги
 • много добро възнаграждение и система от бонуси
 • фирмено обучение


Необходимите документи: автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо, можете да изпратите на broker@karoll.bg